تور کویر مرنجاب
مبلمان اداری کلاسیک
برچسب دیواری
ساعت دیواری
فروش جوجه شتر مرغ
فروش جوجه مرغ بومی
تور قبرس شمالی
تور کوش آداسی
سنگ تراورتن
دانلود نمونه سوالات فني آيين نامه
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :علي
تاريخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ساعت: ۰۸:۴۶:۳۳

مهم ترين نمونه سوالات فني آيين نامه رانندگي دانلود سوالات فني آيين نامه pdf و نرم افزار آزمون آيين نامه راهنمايي و رانندگي به همراه سوالات فني آيين نامه اصلي جه قبولي در ازمون فني ايين نامه اصلي راهنمايي و رانندگي با جواب .
آزمون مقدماتي شماره 12:محدوده زماني: 00:19:46123456789101112131415161718192021222324252627282930 پاسخ داد:  مرور1. سوال 1 نمونه سوالات فني براي بهبود وضع ترافيك كداميك از كارهاي زير را بايد انجام داد؟
  1-رانندگي با سرعت پايين  2-رعايت قوانين ومقررات  3-رانندگي با احتياط باسرعت زياد  4-هر سه مورد2. سوال 1 دانلود نمونه سوالات فني  كدام گزينه هاي زير به ترتيب اولويت صحيح است؟
  1-فرمان پليس-تابلوها-خط كشي - چراغ راهنما  2-فرمان پليس-چراغ راهنما-تابلوها-خط كشي  3-تابلوها- فرمان پليس-چراغ راهنما-خط كشي  4-فرمان پليس - خط كشي - چراغ راهنما-تابلوها3. سوال 1 دانلود نمونه سوالات فني  خط…..خط كشي عرضي است كه در ورودي تقاطع و بمنظور تعيين مرز توقف وسايل نقليه پيش از گذر گاه پياده در سطح راه ترسيم ميشود.
  1-ايست  2-پارك  3-هاشور  4-زيگزاگ4. سوال 1 نمونه سوالات فني تابلوي مثلث متساوي الاضلاع نشسته روي قاعده براي…..است.
  1-بازدارنده  2-ايست  3-هشداردهنده براي خطر  4-رعايت حق تقدم5. سوال 1 دانلود نمونه سوالات فني  تابلو به شكل پنج گوشه با نقطه راس فوقاني براي……..مي باشد.
  1-براي خطرات ناشي از تعمير ونگهداري  2-معمولا براي علائم راهنما  3-علائم هشدار براي مدرسه و دبيرستان  4-ايست6. سوال 1 امتيازآمادگي در رانندگي شامل چه مواردي است؟
  1-تفكر،موقعيت،دانش قبلي،ادب،نزاكت  2-مشاهده،پيش بيني،تمركز،آگاهي،عدم حواس پرتي  3-آگاهي داشتن از وضعيت رانندگي ديگران  4-مهارت در رانندگي7. سوال 1 نمونه سوالات فني كدام گزينه در مورد حداقل فاصله طول ايمن با خودروي جلوئي در شرايط برف صحيح نمي باشد؟
  1-به ازاي هر 30كيلومتر 6 طول اتومبيل  2-به ازاي هر45 كيلومتر 9 طول اتومبيل  3-به ازاي هر 60كيلومتر 13 طول اتومبيل  4-به ازاي هر 15 كيلومتر 3 طول اتومبيل8. سوال 1 امتيازدور زدن در كدام يك از موارد زير ممنوع است؟
  1-پيچ ها-تقاطها  2-سربالايي ها-تونل ها و پلها  3-خط ممتد  4-هر سه مورد9. سوال 1 امتياززمان رسيدن به محل تصادف چه اقداماتي بايد انجام داد؟
  1-به محض رسيدن اتومبيل ديگري ما به راه خود ادامه ميدهيم  2-موتور اتومبيل حادثه ديده را خاموش كرده و افراد زخمي را از داخل اتومبيل خارج كرده و زخمي ها را با صحبت آرام نماييد  3-در صورت آتش سوزي با آب خاموش كنيد  4-اتومبيل را از محل حادثه كنار بكشيد10. سوال 1 نمونه سوالات فني زمانيكه در يك جاده دو طرفه در حال حركت هستيد و اتومبيلي بدون رعايت فاصله جلوي شما قرار گيرد چه اقدامي بايد انجام دهيد؟
  1-فاصله گرفته و فاصله ايمن را رعايت مي كنيم  2-ترمز ميكنيم  3-بازدن چراغ و بوق راننده را جهت گرفتن فاصله بااطلاع ميكنيم  4-احتياجي به رعايت فاصله در جاده دو طرفه نيست11. سوال 1 دانلود نمونه سوالات فني  در كدام محل نبايد پارك كرد؟
  1-در15 متري تقاطع ها  2-در ايستگاه اتوبوس  3-خيابانهاي اصلي  4-گزينه يك و دو12. سوال 1 دانلود نمونه سوالات فني  حق تقدم عبور در تصوير زير با كدام است ؟

  1-اتومبيل سفيد شماره ۱  2-اتومبيل سفيد شماره ۲  3-اتومبيل سياه رنگ  4-همه حق تقدم عبور يكسان دارند13. سوال 1 دانلود نمونه سوالات فني  چرا در سطح جاده هاي خيس ،برفي،لغزنده بايد از دنده سنگين استفاده كرد؟
  1-جهت ترمز سريع  2-جهت ممانعت از چپ و راست رفتن خودرو  3-جهت ممانعت از لغزش چرخ ها  4-جهت حركت سريع14. سوال 1 دانلود نمونه سوالات فني  در تقاطع شكل زير حق تقدم عبور با كدام اتومبيل است ؟

  1-قرمز-آبي- زرد  2-زرد-آبي-قرمز  3-زرد-قرمز-آبي  4-آبي-قرمز-زرد15. سوال 1 دانلود نمونه سوالات فني  بر روي يك راه لغزنده قسمت عقب اتومبيل شما به سمت راست ميلغزد،چكار بايد انجام دهيد؟
  1-بادقت و مراقبت فرمان را به سمت چپ بچرخانيد  2-ترمز كنيد وفرمان را بچرخانيد  3-با دقت و مراقبت فرمان را به سمت راست بچرخانيد  4-از كلاچ و ترمز به طور همزمان استفاده كنيد16. سوال 1 نمونه سوالات فني راننده اتومبيلي كه به گذر گاه هم سطح راه آهن مي رسد چه كار بايد انجام دهد؟
  1-چراغ هاي خطر را روشن كند  2-قبل از مانع توقف كند  3-با دقت و مراقبت عبور كند  4-با سرعت عبور كند17. سوال 1 امتيازمفهوم رنگ سياه و سفيد در علائم راهنمايي رانندگي چيست؟
  1-حركت مجاز-راهنماي مسير و اماكن مذهبي  2-هشدارهاي عمومي و هشدار براي انجام عمليات ساختماني  3-منع كننده يا ايست  4-علامت دستوري و راهنماي مسير در ساير راهها18. سوال 1 نمونه سوالات فني كدام يك از موارد زير درست نيست ؟
  1-سبقت گرفتن در تونل ها بلامانع است  2-در تقاطع سبقت ممنوع است  3-در سر پيچ هاي تند وسربالايي ها دور زدن ممنوع است  4-سبقت از وسيله اي كه خود در حال سبقت گرفتن است ممنوع است (مگر در مسير هايي كه سه خط عبور يا بيشتر دارن)19. سوال 1 امتيازحساس و ميزان نبودن ترمز پائي….. و جزء جرايم رانندگي مي باشد.
  1-نقص فني محسوب ميگردد  2-نقص فني نميباشد  3-بلامانع است  4-يك نقص جزئي ميباشد20. سوال 1 امتيازحواس پرتي در زمان رانندگي عامل مهمي در………..است.
  1-عدم تصميم گيري به موقع  2-عدم توجه به پيچ ها در جاده  3-فرامين پليس  4-عدم توجه به ترافيك شهري21. سوال 1 امتيازحق تقدم عبور عبارت است از……
  1-رعايت حقوق رانندگان  2-اولويت در عبور از چراغ هاي راهنمايي  3-اولويت حق عبور وسيله نقليه اي كه زودتر از وسايل نقليه ديگر يا از پياده ها و بالعكس  4-ترتيب عبور و مرور در چهارراه ها22. سوال 1 نمونه سوالات فني شما موقعي ميتوانيد شروع به حركت كنيد كه :
  1- بعد از حركت اقدام به بستن كمربند نماييد  2- از بسته شدن كمربند ايمني خود و ساير سرنشينان اطمينان حاصل نماييد  3- از بسته شدن كمربند ايمني خود اطمينان حاصل كنيد  4- از بسته شدن كمربند ايمني سرنشينان اطمينان حاصل نماييد23. سوال 1 امتيازتابلو عبور كليه وسايل نقليه ممنوع است كدام يك از گزينه هاي زير مي باشد؟
  1-  2-  3-  4-24. سوال 1 امتيازمفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟

 
  1-سبقت ممنوع  2-سبقت كاميون ممنوع  3-ورود سواري ممنوع  4-عبور سواري ممنوع25. سوال 1 نمونه سوالات فني تاثيرات مواد مخدر چيست؟
  1-اعتنا نكردن به قوانين رانندگي و فرامين پليس  2-افزايش اعتماد به نفس كاذب - كاهش هوشياري  3-بر هم زدن نظم رانندگي  4-عدم كنترل راننده در شرايط ضروري26. سوال 1 امتيازبراي استفاده از ترمز در حين رانندگي بهتر است …
  1- تمام كف پا روي پدال ترمز قرار دهيد  2- پاشنه پا روي كف اتومبيل گذاشته و با پنجه پدال ترمز را فشار دهيد  3- با كف پا ترمز را به آهستگي فشار داده و همزمان كلاچ را بگيريد  4- پاها همواره براي ترمز گرفتن باشد27. سوال 1 امتيازاگر چراغ ترمز شما كار نكند چه موقع مجاز به رانندگي هستيد ؟
  1- در طول روز  2- زمانيكه به آزمايش رانندگي ميرويد  3- هيچوقت  4- در شرايط اضطراري28. سوال 1 امتيازمفهوم تابلوي شكل زير چيست؟

  1-پايان سرعت 60 كيلومتر  2-سرعت توصيه شده  3-حداقل سرعت  4-حداكثر سرعت29. سوال 1 نمونه سوالات فني در تقاطع هم عرض اگر دو وسيله نقليه اي كه روبروي يكديگر در حركتند بخواهند وارد خيابان مجاور شوند حق تقدم با كدام است؟
  1-وسيله اي كه به راست گردش ميكند  2-هيچكدام  3-منتظر ميمانند تا پليس راهنمايي بيايد  4-وسيله اي كه به چپ گردش ميكند30. سوال 1 امتيازچه موقع ميتوانيد به صورت دنده عقب از يك خيابان فرعي به خيابان اصلي وارد شويد؟
  1-در همه مواقع  2-تنها اگر هردو خيابان خلوت باشد  3-تنها اگر خيابان اصلي داراي ترافيك نباشد  4-هيچ موقعتاثيرات مواد مخدر چيست؟
  عدم كنترل راننده در شرايط ضروري  بر هم زدن نظم رانندگي  افزايش اعتماد به نفس كاذب - كاهش هوشياري  اعتنا نكردن به قوانين رانندگي و فرامين پليس2. سوال 1 امتيازبراي استفاده از ترمز در حين رانندگي بهتر است …
  پاها همواره براي ترمز گرفتن باشد  با كف پا ترمز را به آهستگي فشار داده و همزمان كلاچ را بگيريد  پاشنه پا روي كف اتومبيل گذاشته و با پنجه پدال ترمز را فشار دهيد  تمام كف پا روي پدال ترمز قرار دهيد3. سوال 1 امتيازشما موقعي ميتوانيد شروع به حركت كنيد كه :
  از بسته شدن كمربند ايمني سرنشينان اطمينان حاصل نماييد  از بسته شدن كمربند ايمني خود اطمينان حاصل كنيد  از بسته شدن كمربند ايمني خود و ساير سرنشينان اطمينان حاصل نماييد  بعد از حركت اقدام به بستن كمربند نماييد4. سوال 1 امتيازدر صورت ايجاد نقص فني تابلو احتياط را در فاصله………..متري در جاده و يا اگر بزرگراه مي باشيد درفاصله…….متري قرار دهيد .
  جاده 70 بزرگراه 150  جاده 150 بزرگرا0 70  جاده 70 بزرگراه 130  جاده 80 بزرگراه 1505. سوال 1 نمونه سوالات فني به هنكام خروج از پارك چه اعمالي را بايد انجام داد
  علاوه بر استفاده از راهنما با دست علامت دهيد  اگر اتومبيل ديگري در مقابل شما پارك نشده به عقب بر نگرديد  چنانچه لازم است ساير رانندگان آهسته برانند به آنها علامت دهيد  از آينها استفاده نموده و براي كنترل نهائي سر را به سمت چپ برگردانده و عقب را نگاه كنيد6. سوال 1 امتيازدر هنگام شب رانندگي مي كنيد و نور بالاي چراغ اتومبيلهايي كه از روبرو مي آيند چشم هاي شمارا خيره مي كند چه كاربايد انجام دهيد؟
  نور بالاي اتومبيل را روشن كنيد وبه وسيله نقليه مقابل توجه نكنيد  به طور مستقيم به نور چراغ روبرو نگاه نكنيد و سمت راست راه را نگاه كنيد و از گوشه چشم به اتومبيل روبرو توجه كنيد  به طور مستقيم به نور چراغ اتومبيل روبرو نگاه كنيد واز نگاه كردن به سمت راست خودداري كنيد7. سوال 1 امتيازهنگامي كه قصد داريد از يك وسيله نقليه طويل كه آهسته حركت مي كند در يك جاده شلوغ سبقت بگيريد چكار بايد انجام دهيد؟
  با فاصله كافي پشت وسيله نقليه حركت كنيد تا بتوانيد قسمت جلويي وسيله مذكور راببينيد تازمان مناسب و ايمن براي سبقت فراهم شود  در پشت وسيله منتظر بمانيد تا راننده به شما اشاره كند كه عبور كنيد  چراغ هاي بزرگ را براي وسيله نقليه اي كه از روبرو مي آيند روشن كنيد تا اجازه دهند كه عبور كنيد  با فاصله كمي پشت وسيله حركت كنيد تا بتوانيد بلافاصله سبقت بگيريد8. سوال 1 نمونه سوالات فني كدام مورد زير هنگام رانندگي درشب احتمال خطر را افزايش مي دهد ؟
  استفاده از بوق  استفاده از سايبان  استفاده از چراغ ها  محدوديت ميدان ديد راننده؛ خيره شدن به راه و عدم تشخيص فاصله وسيله نقليه مقابل9. سوال 1 امتيازپوشيدن كفشهاي مناسب به هنگام رانندگي بسيار اهميت دارد . علت اين امر چيست ؟
  به منظور تعويض سريع دنده  به منظور ممانعت از ساييدگي سطح لاستيك پدالها  به منظور راحتي پياده روي در مواقع نقص اتومبيل  به منظور حفظ كنترل صحيح بر روي پدالها10. سوال 1 نمونه سوالات فني براي روشن كردن اتومبيل اولين كاري كه بايد انجام شود چيست ؟
  خلاص كردن دنده ٬ تنظيم صندلي ٬ بستن كمربند ٬ روشن كردن  ترمز گرفتن  تنظيم آينه ها خلاص كردن دنده و روشن كردن  گرفتن كلاچ با پاي چپ11. سوال 1 امتياززمانيكه رانندگان چراغهاي بزرگ را روشن و خاموش ميكنند براي شما به چه معناست ؟
  به شما اطلاع ميدهند كه گشت پليس در جاده حضور دارد  به شما اطلاع ميدهند كه وسيله ي شما داراي نقص و اشكال است  شما را از وجود خود مطلع ميكنند  به شما حق تقدم ميدهند12. سوال 1 نمونه سوالات فني در وضعيت راه خشك و هواي خوب فاصله بين شما و اتومبيل جلويي ………. ميباشد.
  1 ثانيه  2 ثانيه  3 ثانيه  5 ثانيه13. سوال 1 دانلود نمونه سوالات فني  قصد داريد تا منزل رانندگي كنيد ٬ عينك خود را جهت رانندگي لازيم داريد پيدا نميكنيد ٬ چه اقدامي ميبايست انجام دهيد ؟
  از عينك يكي از دوستان استفاده كرده تا منزل رانندگي كنيد  بايد به طريقي به منزل برويد كه به رانندگي نياز نباشد  از مسير هاي خلوت به آرامي برانيد  به هنگام شب رانندگي كنيد تا اينكه نور معابر به شما كمك نمايد14. سوال 1 امتيازتابلوهاي به شكل دايره با نوار حاشيه قرمز از كدام دسته تابلوها هستند
  بازدارنده يا انتظامي  آگاهي دهنده يا اخباري  هشدار دهنده يا اخطاري  هيچكدام15. سوال 1 امتيازدر راه بدون جدول كناري و پارك در سربالائي ………….
  بايد فرمان به چپ ( خلاف عقربه ساعت ) چرخانده شود  بايد فرمان به راست ( موافق جهت عقربه ساعت ) چرخانده شود  فرمان مستقيم نگه داشته شود  گزينه يك و سه درست است16. سوال 1 دانلود نمونه سوالات فني  در حريم تابلوي ايستادن ممنوع ……………….
  فقط براي پياده و سوار كردن مسافر ، توقف بلامانع است  به هيچ وجه پارك نميشود كرد و لي ميشود توقف كرد  براي يك لحظه هم توقف نمي كنيد  بستگي به موقعيت دارد17. سوال 1 امتيازچه عاملي ميتواند ميزان خطر ناشي از آسيب ديدگي گردن را در موقع تصادف كمتر كند
  ترمز ضد قفل  صندلي مجهز به با لشتك هوا  كمربند  وجود پشت سري18. سوال 1 امتيازدر چه فاصله اي از تقاطع ها دور زدن ممنوع بوده و حداكثر سرعت در جاده هاي اصلي در شب چقدر است ؟
  120-90  85-150  150-95  150-8519. سوال 1 دانلود نمونه سوالات فني  در كدام محل سبقت ممنوع است و راننده موظف به رعايت آن است ؟
  خيابانهاي دو طرفه، تقاطع ها و پل ها  در بزرگراهها، خيابانهاي دو طرفه  در خيابانهاي يك طرفه  تقاطعها، پلها، تونلها، سربالايي ها، پيچهاي تند و محلهايي كه با نصب علائم و خط كشي ممنوع است20. سوال 1 دانلود نمونه سوالات فني  قوانين و راهنماي در جاده به چه طريقي به راننده اطلاع داده ميشود ؟
  تابلو  علائم  رنگ خطوط  گزينه يك و دو21. سوال 1 دانلود نمونه سوالات فني  مفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟
  عبور با ارتفاع بيش از دومتر مجاز  عبور با عرض بيش از دومتر مجاز  عبور با عرض بيش از دو متر ممنوع  عبور با ارتفاع بيش از دو متر ممنوع22. سوال 1 دانلود نمونه سوالات فني  در هنگام رانندگي و برخورد با موارد اضطراري انجام كدام موارد ضروري مي باشد؟
  نگهداشتن هر دودست بر روي فرمان  نحوه گردش صحيح و ايمن  موارد يك و دو صحيح است  ترمز گرفتن ناگهاني23. سوال 1 دانلود نمونه سوالات فني  آيا نشدان كودكان در صندلي رديف اول خودرو مناسب است؟
  بله با اينكار لذت بيشتري از ديدن مناظر اطراف مي برد  در صورت رعايت احتياط اشكالي ندارد  خير اينكار باعث حادثه و مجروع شدن مي شود  اگر بهمراه يك فرد مسن تر بشيند اشكالي ندارد24. سوال 1 امتيازاگر بهنگام رانندگي در آزاد راه تاير خودروي شما پنچر شود چه بايد كرد ؟
  بايد در همان محل توقف كرد  بايد در خط توقف اضطراري توقف كرد  ميتوان در بين خطوط عبوري آزادراه توقف كرد  موارد يك و سه صحيح مي باشد25. سوال 1 امتيازكدام مورد باعث بهم خوردن تمركز شما در حال رانندگي مي شود؟
  نگاه كردن به نقشه ها  گوش كردن موسيقي با صداي بلند  استفاده از تلفن همراه  همه موارد26. سوال 1 امتيازكدام گزينه در مورد يدك كشي نادرست است؟
  وسيله ترابري آسيب ديده بايد داراي سيستم فرمان و ترمز سالم باشد  عمل يدك كشي در ساعت مجاز انجام شود  وسايل ترابري مسافربري كه داري مسافر است نمي تواند وسيله را يدك بكشد  هر وسيله ترابري ميتواند همزمان دو وسيله ديگر را يدك بكشد27. سوال 1 امتيازاولين فردي كه به محل تصادف ميرسد كدام مورد را نبايد انجام دهد؟
  موتور اتومبيل حادثه ديده را خاموش كند  به سايرين كه در حال عبورند هشدار دهد  افراد زخمي را از داخل اتومبيل بيرون بكشد  به مصدومين حادثه خواركي و نوشيدني دهد28. سوال 1 دانلود نمونه سوالات فني  تابلو عبور كليه وسايل نقليه ممنوع است كدام يك از گزينه هاي زير مي باشد؟
  1-  2-  3-  4-29. سوال 1 دانلود نمونه سوالات فني  مفهوم تابلوي شكل زير چيست ؟

 
  1-سبقت ممنوع  2-سبقت كاميون ممنوع  3-ورود سواري ممنوع  4-عبور سواري ممنوع30. سوال 1 دانلود نمونه سوالات فني  در پشت سر يك دوچرخه سوار در حال رانندگي هستيد قصد داريد به سمت راست گردش كنيد ، چكار ميكنيد؟
  همجوار و موازي با دوچرخه سوار برانيد و بعد از اينكه از تقاطع گذشت،از او سبقت بگيريد  در محل تقاطع از وي جلو بزنيد  از دوچرخه سوار سبقت گرفته و قبل از تقاطع از او جلو بزنيد  در پشت سر وي به حركت ادامه مي دهيد تا اينكه دوچرخه سوار از محل تقاطع مورد نظر شما رد شود

نويسنده :علي
تاريخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ساعت: ۰۶:۰۱:۵۰

نمونه سوالات فني آيين نامه راهنمايي و رانندگي با جواب

96سوالات فني آيين نامه رانندگي 96نمونه سوالات آيين نامه رانندگي پايه سومبلاگتماس با ماخانهآزمون آيين نامه رانندگي اصلي (فني) 33آزمون آيين نامه رانندگي اصلي (فني) 33آزمون آيين نامه اصلي ( فني ) شماره: 33 سال 96
آزمون شبيه ساز آزمون آيين نامه اصلي رانندگي با سوالات استاندارد و مشابه آزمون آيين نامه اصلي پيش روي شما عزيزان قرار دارد. سعي كنيد شرايط واقعي آزمون را مهيا كنيد و با دقت و آرامش به سوالات پاسخ دهديد. شركت در آزمون آزمايشي درصد موفقيت شما را در آزمون اصلي بسيار بالا خواهد برد. با حفظ آرامش آزمون را شروع كنيد.پس از اتمام سوالات آزمون آيين نامه اصلي فني شماره 33 مي‌توانيد از بخش نمايش سوالات از نتيجه آزمون آگاه شويد.
براي يافتن جواب درست سوالات، پاسخنامه كامل هر آزمون آيين نامه رانندگي در بخش مربوطه قرار داده شده است.با آرزوي موفقيت براي همه شما داوطلبان گرامي.

آزمون اصلي (فني) شماره 33:محدوده زماني: 00:19:56123456789101112131415161718192021222324252627282930 پاسخ داد:  مرور1. سوال 1 امتيازكدام قطعه از ورود بخارهاي بنزين به فضاي آزاد جلوگيري ميكند؟
1.   فيلتر هوا2.   فيلتر بنزين3.   كنيستر4.   كاتاليست2. سوال 1 امتيازبعد از گيربكس قدرت به طور مستقيم بين چرخهاي محرك تقسيم ميشود.
1.   صحيح است2.   غلط است بلكه ابتدا وارد موتور ميشود3.   غلط است بلكه وارد ديفرانسيل ميشود4.   هيچكدام3. سوال 1 امتيازدر باتري هاي آبي سالم ميزان آب باتري چه زمان مورد بررسي و كنترل قرار ميگيرد؟
1.   هر 5 هزار كيلومتر2.   هر 10 هزار كيلومتر3.   هر 20 هزار كيلومتر4.   هر 15 هزار كيلومتر4. سوال 1 امتيازسيستم هدايت و فرمانپذيري در چه زماني معيوب ميباشد؟
1.   هنگامي كه فرمان داراي خلاصي باشد2.   خلاصي فرمان بيش از حد مجاز باشد3.   خلاصي آن حدود 2 يا 3 سانتي متر باشد4.   موارد يك و دو5. سوال 1 امتيازسيستم هدايت فرمان يا جلوبندي هرچند وقت يكبار بايد توسط مراكز مجاز مورد بازرسي و كنترل قرار گيرد؟
1.   يكسال يكبار2.   ماهي يكبار3.   سه ماه يكبار4.   هر 90 هزار كيلومتر6. سوال 1 امتيازكدام قطعه جزو سيستم خنك كاري موتور نميباشد؟
1.   رادياتور2.   پروانه3.   ترموستات4.   سيلندر7. سوال 1 امتيازوضعيت باد تايرها هر چند وقت يكبار ميبايست مورد بررسي قرار گيرد؟
1.   هر ماه يكبار2.   هر سه ماه يكبار3.   هر 6 هزار كيلومتر4.   هفته اي يكبار8. سوال 1 امتيازسيستم انتقال قدرت داراي چند بخش اصلي ميباشد؟
1.   دو بخش اصلي2.   چهار بخش اصلي3.   سه بخش اصلي4.   پنج بخش اصلي9. سوال 1 امتيازسيستم كلاچ رابط ميان ………………….و……………..است.
1.   موتور-گيربكس2.   موتور-محور عقب3.   گيربكس-سيستم ترمز4.   محور جلو-سيستم ترمز10. سوال 1 امتيازچه زماني تايرها نياز به تعويض دارند؟
1.   هر سال يكبار2.   ارتفاع آج به كمتر از 2 ميليمتر برسد3.   ارتفاع آج به كمتر از 1 ميليمتر برسد4.   ارتفاع آج به كمتر از 3 ميليمتر برسد11. سوال 1 امتيازسطح آب مخزن رادياتور مبايست هر چند وقت يكبار كنترل شود؟
1.   هفته اي يكبار2.   ماهي يكبار3.   روزي يكبار4.   هيچكدام12. سوال 1 امتيازفيلتر هوا توصيه ميشود هر چند وقت يكبار تعويض گردد؟
1.   هر 10 هزار كيلومتر2.   ماهي يكبار3.   با هربار تعويض روغن موتور4.   3 ماه يكبار13. سوال 1 امتيازسيستم هاي كه براي ترمز اصلي (پايي)خودرو سواري استفاده ميشوند از نوع ………….ميباشد.
1.   هيدروليكي (روغني)2.   مكانيكي3.   سيم4.   هيچكدام14. سوال 1 امتيازبوستر ترمز نيروي پدال ترمز را ………………داده و زمان واكنش سيستم ترمز را ………………….ميدهد.
1.   كاهش -افزاريش2.   انتقال-كاهش3.   افزاريش -كاهش4.   هيچكدام15. سوال 1 امتيازدر شرايط جوش آوردن موتور چه كاري بايد انجام داد؟
1.   موتور را خاموش كرده و روي موتور آب بريزيم2.   موتور را نبايد خاموش كرد و درب رادياتور را باز نميكنيم و با احتياط مقداري آب روي رادياتور ميريزيم3.   موتور را خاموش كرده و درب رادياتور را باز ميكنيم و در آن آب ميريزيم4.   تا مراكز مجاز تعميرگاهي به حركت خود ادامه ميدهيم16. سوال 1 امتيازضد يخ چه عملي در رادياتور انجام ميدهد؟
1.   جلوگيري از يخ زدگي آب رادياتور2.   بالا بردن نقطه جوش آب3.   جلوگيري از زنگ زدگي رادياتور و قطعات4.   تمامي موارد17. سوال 1 امتيازكدام مورد جزو قطعات سيستم تعليق به حساب نمي آيد؟
1.   طبق2.   شاسي3.   اگزوز4.   كمك فنر18. سوال 1 امتيازروغن جعبه دنده (گيربكس يا واسكازين)ميبايست در هر چند كيلومتر پيمايش تعويض گردد؟
1.   هر 30 هزار كيلومتر2.   هر 20 هزار كيلومتر3.   هر 40 هزار كيلومتر4.   هر 60 هزار كيلومتر19. سوال 1 امتيازدر چه زماني توصيه ميگردد فيلتر روغن تعويض شود؟
1.   هر بار تعويض روغن2.   هر 20 هزار كيلومتر3.   هر 10 هزار كيلومتر4.   هر 15 هزار كيلومتر20. سوال 1 امتيازدر زمان ديدن گيج روغن در چه حال بايد روغن مورد بررسي قرار گيرد؟
1.   سطح روغن از علامت حك شده روي گيج بالاتر باشد2.   سطح روغن از علامت حك شده روي گيج پايين تر باشد3.   سطح روغن بين دو علامت حك شده روي گيج باشد4.   موارد يك و دو21. سوال 1 امتيازروغن موتور ميبايست هر چند وقت يكبار تعويض گردد؟
1.   حدود 8 تا 10 هزار كيلومتر2.   ماهي يكبار3.   سه ماه يكبار4.   هنگام تعويض روغن ترمز22. سوال 1 امتيازموثرترين و راحت ترين روش جابه جايي كالا و افراد با كمترين ميزان مصرف انرژي كمترين ترافيك و هزينه جابه جايي و كمترين اثرات سوء زيست محيطي چيست ؟
1.   1-حمل و نقل ناپايدار2.   2-حمل و نقل پايدار3.   3-حمل و نقل با سواري4.   4-حمل و نقل با موتور23. سوال 1 امتيازمهمترين آلودگي حمل و نقل چيست ؟
1.   1-آلودگي موانع2.   2-آلودگي ديداري3.   3-آلودگي هوا4.   4-آلودگي صوتي24. سوال 1 امتيازمهمترين عامل آلودگي هوا در حمل و نقل چيست ؟
1.   1-دي اكسيد كربن2.   2-مونواكسيد كربن3.   3-ذرات معلق در هوا4.   4-هيدرو كربن ها25. سوال 1 امتيازمهمترين عامل اتلاف سوخت و انرژي در خودرو ها چيست ؟
1.   1-عدم تنظيم موتور و احتراق ناقص در سيلندرها2.   2-تنظيم باد تايرها3.   3-سرعت نامناسب4.   4-فيلتر هواي نامناسب26. سوال 1 امتيازدر تصادفات منجر به جرح در صورتي كه وسيله نقليه براي انتقال فوري مجوز ندارد وظيفه راننده چيست ؟
1.   1-ماشين را خاموش كند و با بيمار حرف بزند تا آمبولانس بيايد2.   2-با علامتگذاري در محل قرار گرفتن چرخ ها در سطح راه اقدام به حمل مجروح با وسيله نقليه خود نمايد3.   3-به پليس اطلاع دهد4.   4-اتومبيل را خاموش كند27. سوال 1 امتيازجهت گرم كردن موتور مناسب ترين عمل چه مي باشد ؟
1.   1-ابتدا با سرعت مي رانيم2.   2-چند كيلومتر اول را آهسته و با دنده پايين برانيم3.   3-گاز دادن پي در پي4.   4-در جا كار كردن28. سوال 1 امتيازتعويض به موقع فيلتر هوا باعث چه عاملي ميشود ؟
1.   1-جلوگيري از نشر گازهاي آلاينده خروجي از اگزوز2.   2-سرعت بهتر خودرو3.   3-كاهش مصرف سوخت4.   4-گزينه 1 و 329. سوال 1 امتيازسرعت بهينه براي بيشتر خودرو ها به لحاظ مصرف سوخت چه مي باشد ؟
1.   1-دنده 3 سرعت 80 كيلومتر2.   2-دنده 4 سرعت 120كيلومتر3.   3-دنده 4 سرعت 100كيلومتر4.   4-دنده 4 سرعت 80 كيلومتر30. سوال 1 امتيازكداميك از عوامل زير باعث افزايش مصرف سوخت مي شود ؟
نمونه سوالات فنيسوالات فني آيين نامه رانندگي 96 | ​آزمون آيين نامه راهنمايي و رانندگي ...https://test-drive.ir/سوالات-فني-آيين-نامه-رانندگي/Translate this pageDec 19, 2017 - وب سايت آزمون آيين نامه راهنمايي و رانندگي ايرانيان جهت آمادگي هر چه بيشتر شما عزيزان در آزمون اصلي آيين نامه راهنمايي و رانندگي بيسته ويژه سوالات فني آيين نامه ..... الناز جوون از اين پسرا خنگ تر پيدا نميشه نمونه اش همين پسر ايروني من هفته پيش آزمون آيين نامه داشتم يه پسره كم مونده بود از استرس بيهوش بشه بهش ...سوالات فني و ازمون فني ايين نامه اصلي ۹۶ - نمونه سوالات آيين نامه رانندگيwww.drdriving.ir/blog/78Translate this pageسوالات فني با جواب و ازمون فني ايين نامه اصلي pdf رايگان . مهم ترين نمونه سوالات فني آيين نامه رانندگي و سوالات فني ايين نامه اصلي را اينجا ببينيد .نمونه سوالات فني آيين نامه رانندگي | سوال آيين نامهsoal-aeennameh.com/نمونه-سوالات-فني-آيين-نامه-رانندگي/Translate this pageنمونه سوالات فني آيين نامه رانندگي با جواب . تمام تست ها و نمونه سوالات فني ايين نامه رانندگي با جواب ويژه ازمون فني ايين نامه اصلي راهنمايي و رانندگي.سوالات فني ايين نامه اصلي راهنمايي و رانندگي با ... - نمونه سوالات آيين نامهsoal-aeennameh.com/سوالات-فني-ايين-نامه-اصلي/Translate this pageJan 22, 2018 - سوالات فني ايين نامه اصلي در واقع نمونه سوالات فني آيين نامه رانندگي مي باشد كه ممكن است برخي از اين سوالات فني ايين نامه اصلي در آزمون آيين نامه مرحله دوم يا همان آزمون آيين نامه اصلي بيايد . بنابراين نياز است كساني كه آزمون آيين نامه افسر را دارند حتما نمونه سوالات فني ايين نامه اصلي را قبل از امتحان ايين نامه خود ...نمونه سوالات فني آيين نامه رانندگي با جواب pdf - نمونه سوالات آيين نامهسوالات-آيين-نامه.com/سوالات-فني-آيين-نامه-رانندگي-pdf/Translate this pageنمونه سوالات فني آيين نامه رانندگي با جواب ويژه متقاضيان گواهينامه رانندگي . مهم ترين نمونه سوالات فني ويژه آزمون آيين نامه اصلي راهنمايي و رانندگي .نمونه سوالات آزمون فني رانندگي +مخصوص گواهينامه ماشينtechnical-95.blog.ir/tag/سوالات%20فني%20ايين%20نامهTranslate this page۱ مطلب با كلمه‌ي كليدي «سوالات فني ايين نامه» ثبت شده است - نمونه سوالات آزمون فني رانندگي.نمونه سوالات فني ايين نامه :: نمونه سوالات آزمون فني رانندگيtechnical-95.blog.ir/tag/نمونه%20سوالات%20فني%20ايين%20نامهTranslate this page۱ مطلب با كلمه‌ي كليدي «نمونه سوالات فني ايين نامه» ثبت شده است - نمونه سوالات آزمون فني رانندگي.نمونه سوالات آيين نامه اصلي راهنمايي و رانندگي 96 + فني با جواب رايگانhdaneshjoo.ir/9057/نمونه-سوالات-آزمون-اصلي-آيين-نامه-راهن/Translate this pageFeb 14, 2018 - نمونه سوالات آيين نامه اصلي راهنمايي و رانندگي 96 با جواب + نمونه سوالات فني از كتاب جديد با پاسخنامه. سوالات آيين نامه اصلي راهنمايي و رانندگي با خواندن نمونه سوالات آيين نامه اصلي نياز به هيچ كتاب و جزوه اي براي شركت در آزمون و امتحان آيين نامه اصلي نداريد.(چند آزمون را به صورت رايگان قرار داديم براي مشاهده.سوالات فني آزمون آيين نامه - نمونه سوال آيين نامهquizi.ir/2016/07/13/سوالات-بخش-فني-آزمون-آيين-نامه/Translate this pageJul 13, 2016 - با توجه به درخواست هاي مكرر كاربران سايت مبني بر قرار دادن سوالات بخش فني در سايت بر آن شديم كه حدود ۵۰ سوال را كه در آزمون هاي مختلف آيين نامه آمده گرداوري كرده ودر قالب يك آزمون در اختيار كاربران قرار دهيم. اين سوالات سوالات بخش فني آزمون آيين نامه بوده و مطابق كتاب آيين نامه ويرايش جديد سال ۹۵ مي باشد.آزمون آيين نامه اصلي و فني 96 - دانلود | نصب برنامه اندرويد | كافه بازارhttps://cafebazaar.ir/app/com.overcode.rahnama/?l=faTranslate this page Rating: 4.5 - ‎5,373 votes - ‎Free - ‎Android - ‎Business/Productivity***فقط يك بار در آزمون آيين نامه رانندگي شركت كنيد***. ***آزمون هاي فني و اصلي آيين نامه ( جديد )****. ***قبولي در آزمون مقدماتي و اصلي***. لطفا توضيحات رو كامل بخونيد.. ✅ با پشتيباني 24 ساعته از طريق تلگرام. لطفا توضيحات رو كامل بخونيد.. ✅ اين برنامه شامل 73 آزمون و نزديك به 3600 سوال آيين نامه است ، و هم چنين شامل ...Searches related to نمونه سوالات فنينمونه سوالات فني راهنمايي و رانندگي 95 pdf
نمونه سوالات فني آيين نامه ي رانندگي
دانلود سوالات فني آيين نامه 96
سوالات فني آيين نامه pdf رايگان
نمونه سوالات امداد و نجات ايين نامه
دانلود رايگان سوالات فني آيين نامه pdf
سوالات آيين نامه اصلي
سوالات فني اتومبيل


تماس با ما


برچسب‌ها: نمونه سوالات فني،

[ ۱ ]