تست ازمون ايين نامه رانندگي

تست ازمون ايين نامه رانندگي ( Test driving license test ) . شما متقاضيان گواهينامه براي قبولي راحت تر در آزمون آيين نامه راهنمايي و رانندگي بهتر است تست ايين نامه رانندگي بيشتري را بزنيد و با انواع نمونه سوالات آيين نامه آشنا شويد .


به شما توصيه مي كنيم حتما مجموعه اي كه شامل ۴۷۰ نمونه سوال آيين نامه اصلي فوق العاده مهم با جواب كه با خواندن آن به احتمال نزديك به ۱۰۰ درصد در آزمون آيين نامه اصلي قبول خواهيد شد را با كليك بر روي دكمه زير دانلود كنيد و بخوانيد .

 


در ادامه چند تست ازمون ايين نامه رانندگي مهم با جواب را بررسي مي كنيم تا با انواع تست هاي آزمون آيين نامه آشنا شويم .

تست ازمون ايين نامه رانندگي مهم

۱- پوشيدن كفش هاي مناسب به هنگام رانندگي بسيار اهميت دارد علت اين امر چيست ؟

 1. به منظور حفظ كنترل صحيح بر روي پدال ها
 2. به منظور راحتي پياده روي در مواقع نقص اتومبيل
 3. به منظور ممانعت از ساييدگي سطح لاستيك پدال ها
 4. به منظور تعويض سر دنده

جواب درست گزينه ۱


۲- در راه هاي شيب دار كوهستاني كه در آن ها عبور دو وسيله نقليه كنار هم مشكل مي باشد حق تقدم عبور با كدام است ؟

 1. وسيله نقليه اي كه در سرازيري در حال حركت است
 2. حق تقدم با وسيله نقليه سبك مي باشد
 3. وسيله نقليه اي كه در سربالايي در حال حركت است
 4. حق تقدم با وسيله نقليه سنگين است

جواب درست گزينه ۳


تست ازمون ايين نامه رانندگي هاي مختلفي را ببينيد

۳- نام تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟

تست ازمون ايين نامه رانندگي

 1. رعايت حق تقدم
 2. به تابلوي رعايت حق تقدم نزديك مي شويد
 3. به تابلوي ايست نزديك مي شويد
 4. تقاطع فرعي و اصلي

جواب درست گزينه ۲


۴- حداكثر ميزان سرعت در بزرگراه هاي بيرون شهري براي سواري چند كيلومتر در ساعت است ؟

 1. ۸۵ كيلومتر در ساعت
 2. ۹۵ كيلومتر در ساعت
 3. ۱۲۵ كيلومتر در ساعت
 4. ۱۱۰ كيلومتر در ساعت

جواب درست گزينه ۴


تست ازمون ايين نامه رانندگي اصلي را قبل از امتحان اصلي بخوانيد

۵- كدام يك از موارد زير صحيح مي باشد ؟

 1. باز كردن در هاي وسيله نقليه پيش از توقف كامل مجاز نيست
 2. عبور وسايل نقليه از پياده رو ها مجاز است
 3. اجازه رانندگي به شخص فاقد گواهينامه مجاز است
 4. توقف در ۱۰ متري ورودي بيمارستان ها مجاز است

چواب درست گزينه ۱


۶- فيلتر هوا توصيه مي شود هر چند وقت يك بار تعويض گردد ؟

 1. هفته اي يك بار
 2. ماهي يك بار
 3. هر بار تعويض روغن
 4. هر سال يك بار

جواب درست گزينه ۳


تست ازمون ايين نامه رانندگي مقدماتي با جواب را قبل از آزمون آيين نامه اوليه بخوانيد

۷- تابلو به شكل مثلث متساوي الضلاع نشسته روي قاعده براي …… مي باشد ؟

 1. رعايت حق تقدم
 2. هشدار دهنده براي خطر
 3. ايست
 4. بازدارنده

جواب درست گزينه ۲


۸- مفهوم تابلوي راهنمايي و رانندگي زير چيست ؟

تست آزمون آيين نامه رانندگي

 1. تقاطع فرعي
 2. تقاطع
 3. دو راهي
 4. تقاطع اصلي به فرعي

جواب درست گزينه ۲


۹- كدام مورد موجب ساييدگي نامتقارن چرخ ها مي شود ؟

 1. تنظيم نبودن ترمز ها
 2. تنظيم نبودن فرمان
 3. تنظيم نبودن چرخ ها
 4. همه موارد

جواب درست گزينه ۴


۱۰- پس از سبقت چه زماني مي بايست به خط اوليه بازگشت ؟

 1. وقتي به اتومبيل مقابل نزديك مي شويد
 2. هنگامي كه از اتومبيلي كه از آن سبقت گرفته ايد گذشته باشيد
 3. زماني كه چراغ هاي بزرگ اتومبيلي را كه از آن سبقت گرفته ايد در آيينه داخل اتومبيل خود مشاهده نماييد
 4. پس از زدن راهنما و اطمينان عبور از اتومبيل كناري

جواب درست گزينه ۳


تعدادي از تست ازمون ايين نامه رانندگي را باهم ديديم .

براي آشنايي بيشتر با انواع نمونه سوالات آيين نامه اصلي جهت موفقيت در آزمون آيين نامه اصليتوصيه مي شود بر روي لينك هاي زير كليك كنيد و با نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي و اصلي بيشتري آشنا شويد .


براي دانلود مهم ترين نمونه سوالات آيين نامه اصلي با جواب بر روي دكمه زير كليك كنيد

 


امتحان ايين نامه اصلي

سوالات امتحان راهنمايي رانندگي

نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي

قبل از آزمون آيين نامه اصلي حتما نمونه سوالات فني آيين نامه رانندگي هم بخوانيد .